هاست لینوکس حرفه ای

ProLx-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-1000
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
10,000تومان ماهانه
29,000تومان سه ماهه
39,000تومان شش ماهه
69,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-2G
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
19,000تومان ماهانه
34,000تومان سه ماهه
54,000تومان شش ماهه
99,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-3G
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
25,000تومان ماهانه
39,000تومان سه ماهه
69,000تومان شش ماهه
119,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-5G
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
29,000تومان ماهانه
49,000تومان سه ماهه
89,000تومان شش ماهه
139,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-10G
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
39,000تومان ماهانه
59,000تومان سه ماهه
109,000تومان شش ماهه
169,000تومان سالانه
سفارش دهید