فضای بکاپ - FTP Backup

Backup-10

10 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

Backup-50

50 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

Backup-100

100 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

19,000تومان ماهانه
59,000تومان شش ماهه
89,000تومان سالانه
سفارش دهید
Backup-200

200 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

29,000تومان ماهانه
89,000تومان شش ماهه
139,000تومان سالانه
سفارش دهید
Backup-500

500 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

39,000تومان ماهانه
139,000تومان شش ماهه
329,000تومان سالانه
سفارش دهید